luni, 20 august 2018

PE PÂRÂUL LUI TOCAN

Moto: uneori adeseori
ne-am mai face zburători
dând din aripi ca din nori
din vise și din cocori  
uneori de multe ori ...
Lucian Avramescu

Un traseu ușor și mai ales frumos, îl reprezintă accesul din valea Latoriței, spre cununa munților cu același nume, în plină zonă calcaroasă, desfășurat în bună parte de-a lungul pârâului lui Tocan. Traseul poate face parte dintr-un circuit, dacă dorim să ne întoarcem la cabanele din vale, de unde tocmai începe traseul propus. Circuitul propus, se desfășoară în lungul acestui pârâu, până la unele din izvoarele sale, ajungând la stâna din Boarneș, în plină zonă centrală a acestor munți. Străbate pe sub creasta calcaroasă a munților în care ne aflăm, pe poteci ciobănești, fenomene interesante de eroziune, cât și fire de apă spectaculoase. Se ajunge la stânele din Turcinu Mic și coboară din nou pe valea de pe care am plecat. Accesul pe valea Latoriței este asigurat de șoseaua cândva asfaltată și astăzi total neîntreținută. Autobuzele Rm. Vîlcea-Voineasa, ne lasă la Gura  Latoriței. Până în fața hidrocentralei Ciunget,  sunt 6km, dar ocazii sunt suficiente. Pentru ceilalți 17km până la Petrimanu, în cazul în care nu dispunem de mijloace proprii, este bine să ne aflăm în dreptul hidrocentralei la orele prânzului, când putem prinde mașina ce asigură schimbul de lucru la barajul de la Petrimanu. Ajunși la Petrimanu, găsim cazare mai mult decât onorabilă la motelul Tudor, eventual la cantonul silvic din apropiere. Cât privește casa școlară, aceasta ar fi putut fi o excelentă bază de cazare, apropiată chiar  a unei hoteliere, dacă obiceiul pământului n-ar fi transformat-o cu încetul, aproape în ruină. Lacul de acumulare din apropiere, ca și cel mai depărtat de la Galbenu, pot deveni cu siguranță noi atracții turistice, dacă.... aici la Petrinanu, datorită lacului cu același nume, dar și celui de la Galbenu din apropiere, se va desvolta o veritabilă bază turistică și sportivă. Atunci abordarea munților Parâng, Latoriței și Căpățânii, va deveni extrem de apropiată și multe din traseele acestora vor fi unele mult îndrăgite.

Pentru traseul propus, plecăm cât mai de dimimeață, pentru a prinde sus în creastă, orele de vizibilitate maximă. Mergem spre coda lacului circa 1 km, după care traversăm podul peste coada lacului, ajungând pe drumul de contur al acestuia, pe care îl vom urmări de acum încolo. După apoximativ 20minute de mers pe drumul de contur al lacului, întâlnim pe coastele din stânga, poteca marcată cu cruce roșie care ne conduce pe valea Lotrului, în apropierea bazei de cazare de la Vidra. Defrișarea a distrus marcajele de început, după care poteca se desfășoară clar. Drumul propus continuă pe malul lacului și după circa 1 oră de la plecare, ne strecurăm pe sub conducta de aducțiune a apei ce vine din lacul Galbenu și se îndreaptă spre marea de la Vidra.  Drumul nostru ajunge la un mic lac înaintea gurii de primire a apei pârâului lui Tocan, într-un ochi de poiană, pe care o traversează pe podeț, spre stânga și intră pe poteca ce ne va conduce către plaiul Boarneșului. Un popas aici este bine venit. Oglinda liniștită a micuțului lac din spatele gurii de captare, pădurea de brad și linștea care ne înconjoară îmbie la pic de odihnă. De la plecare până aici s-a scurs 1 ½ oră.

În acest loc se întâlnesc cele două capete ale circuitului propus, putând eventual să ne hotărâm asupra sensului de mers. La dreapta urmăm calea către stâna din Turcin, la stânga urmăm calea pârâului lui Tocan. Dacă am ales-o pe aceasta din urmă, intrăm în pădurea de brad, în lungul pârâului amintit, unde găsim poteca ciobănească bine conturată.

Intrarea în pădurea de brad, pentru sensul propus, se face mergând drept înainte și traversând spre stânga pârâul. Acesta face curând un cot spre stânga, în timp ce noi urcăm printre brazi pe potecă bine conturată, utilizată din plin de ciobanii din zonă. Trecerea de la lumina poienii însorite, pe care tocmai am părăsit-o, la pădurea de brad întunecată, creaza o senzație stranie. Câtăva vreme urcăm o pantă ușoară. Apoi poteca se abate brusc la stânga, coborând până la firul pârâului părăsit de curând. Săritorile peste care trece pârâul, îngustimea văii, îl transformă într-o apă zgomotoasă și periculoasă la ploi abundente. Odată trecuți pe celălalt mal, urcăm cu atenție la umezeala locului, care poate produce alunecări. Poteca se înscrie de-a lungul malului drept, pe o porțiune de brână, agățată deasupra apei tumultoase. Vom mai traversa apele acestui pârâu, devenit mai calm, după care ne înscriem în lungul altuia, cel al Pietrelor, până către obârșia acestuia. Ne angajăm pe o muchie împădurită, cu potecă clară, urcând pe firul unui  pârâiaș care dispare în apropierea golului alpin. Acum pădurea se depărtează, intrăm pe pajiște și începem să simțim golul alpin, prin care urcăm direct, fără potecă. Poiana se lărgește și în fața noastră apre un grup de stânci izolate, către care ne îndreptăm. Pe aceste stânci apar primele semnale ale crestei calcaroase de deasupra noastră și care ține din Șaua Pietrilor și până dincolo de vârful Părăginosului. Ultimul către est, cu altitudine de peste 2000m, al coamei înalte a Latoriței. Mai sus în creastă, acum sau cu altă ocazie, poți să-ți trimiți măcar gândurile departe în timp și să-ți închipui măcar pentru o clipă, măreția acestor munți. Dacă veți cerceta vreodată locurile, veți descoperi intrări de peșteri, doline, izbucuri și mai ales abruptul nordic. De când am părăsit poiana de unde apa captată devine subpământeană, a mai trecut 1 oră.

În stânga o potecă conduce spre stâna Petrimanu și mai departe spre Șaua Pietrilor, trecând prin apropierea unei frumoase cascade, aflată în plină pădure de brad. În sus, printre stâncile tocite de vreme, aflăm drumul strategic construit în primul război mondial, atunci când granița țării era cam pe vârful Ștefanu, la limita către munții Parâng, la mai puțin de 10 km de locul unde ne aflăm.          

După ce trecem de grupul de stânci amintit mai sus, care poate fi folosit ca punct de reper și odihnă, ne îndreptăm spre dreapta, spre stâna din Boarneș. După ce trecem de izvorul stânei, în câteva îi trecem și pragul. Atunci când am ajuns prima oară prin aceste locuri, casa stânei era una veche, oarecum obișnuită în lumea pastorală. Pereți din bârne cu goluri prin care sufla vântul, pământ pe jos și lavițe amărâte pe care dormeau ciobanii și tradiționalul foc din mijlocul stânei. Dar la unele din stânele Latoriței, au apărut  case noi, cu aceleași dotări ,, tehnologice “, dar parcă mai omenești. Aici, la Boarneș, casa stânei a rămas la fel și nici nu cred că mai este folosită. Dar clipa de atunci, când am intrat înăuntru nu o pot uita. Erau acolo doi bătrâni, bucuroși tare de oaspeți.  Au vrut să mă omenească cu ce aveau ei la îndemână, dar din toate am ales doar cana cu jintiță proaspătă sau berea ciobanului, cum o alintau ei. Am luat câteva informații de la cei de aici, pentru a nimeri mai ușor calea spre un veritabil grup statuar, sculptat în timp de vânturi și ploi în stâncile de calcar. Locul cuprinzând un portal, alături de alte stânci, este denumit în lumea ciobanilor ,, La Bisericuță “. Cândva, aici exista și o icoană, astăzi distrusă de timp sau chiar de oameni. I se mai spune ,, Poarta Soarelui  ”, deși prima denumire, cea a localnicilor, mi se pare mai inspirată. Nu prea de mult, în lunile de sihăstrie voită a ciobanilor, pare de crezut ca ei să fi dorit ă aibă în preajmă un simbol al Dumnezeirii, de care în condițiile dure ale muntelui, nu de puține ori să fi avut nevoie. Orientarea portalului est-vest, face ca razele soarelui să-l străpungă și asta ar fi explicația celeilalte denumiri.De aici încolo, în plin gol alpin, avem de ales între două poteci. Una care se angajează în urcuș, în apropierea crestei și cealaltă mai jos, ajungând într-o vale și apoi urcând din nou la limita pădurii. Amândouă străbat văi de pâraie năvalnice înșirate pe coasta muntelui. Cea din apropierea crestei coboară la stâna din Turcinu Mic, iar cealaltă, la cel Mare. De la plecare până aici au trecut 3 ½-4 ore. Avem de aici o frumoasă priveliște spre munții Căpățânii ( vf Nedeia-Curmătura Oltețului ), spre munții Parâng și evident cei ai Latoriței. Găsim și la stâna din urmă ciobani din Vaideeni. De aici, pentru cei ce și-au propus un circuit, începe coborârea în drumul propus. Coborâm spre dreapta, prin poiană, până acolo unde brazii încep să se îndesească. După 5-10 minute, o luăm la stânga, poteca însăilându-se din ce în ce mai mult. Un coborâș mai lung decât minutele menționate înseamnă că am coborât mai mult decât era necesar. Găsim poteca cea bună, transformată parcă într-o alee, coborând în serpentine. Trecem prin locuri stâncoase, prin pădure de brad și când am ajuns la cea de foioase, la 1 oră de cînd am părăsit stâna, suntem din nou la pârâul lui Tocan, la bifurcația menționată la urcare. Ajungem din nou la cabanele părăsite dimineața, după 5 ½-6 ½ ore de la plecare,  după ce am prcurs o tură de prezentare interesantă a munților Latoriței.
Dinu Boghez

Niciun comentariu: